OFFICE WAREHOUSE Model : Wynn E

OFFICE WAREHOUSE Model : Wynn E

OFFICE WAREHOUSE Model : Wynn E
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ

  • รายละเอียด
  • รีวิว
OFFICE WAREHOUSE
Model : Wynn E
SIZE L
เริ่มต้นที่ 8,500,000 บาท
พื้นที่ก่อสร้าง 26 x 44 ม.
ขนาด 20.00 x 35.00 ม.
พื้นที่ใช้สอย 900 ตร.ม.
 
SIZE M
เริ่มต้นที่ 8,000,000 บาท
พื้นที่ก่อสร้าง 26 x 39 ม.
ขนาด 20.00 x 30.00 ม.
พื้นที่ใช้สอย 800 ตร.ม.
 
SIZE S
เริ่มต้นที่ 7,500,000 บาท
พื้นที่ก่อสร้าง 26 x 34 ม.
ขนาด 20.00 x 25.00 ม.
พื้นที่ใช้สอย 700 ตร.ม.

SIZE XS
เริ่มต้นที่ 7,000,000 บาท
พื้นที่ก่อสร้าง 26 x 29 ม.
ขนาด 20.00 x 20.00 ม.
พื้นที่ใช้สอย 600 ตร.ม.
 

ความเห็นจากลูกค้าจริง